torsdag 26 augusti 2010

Välfärdens kärna

Jag är inte särskilt förtjust i begreppet välfärdens kärna. Välfärd är olika för olika peroner. Den politiska uppgiften måste vara att dels avskaffa ofärd, dels att möjliggöra för människor att skapa sin välfärd. Med ett sådant synsätt känns främmande att tala om endast en kärna, bestående av vård, omsorg och skola. Eller ska vi mena att det politiska ansvaret ska omfatta just detta? Om vi är många, som tycker att kultur av olika slag har stor betydelse för att skapa välfärd, ska vi anse att det är upp till oss själva om vi vill köpa kultur på en kulturmarknad? Jag tycker att vi ska ta ett gemensamt ansvar för ett visst kulturutbud. Men det här är ju ideologi. Och det är en ideologisk fråga hur omfattande detta utbud ska vara.
Skicka en kommentar