fredag 20 augusti 2010

Dagens liberalism heter socialliberalism

Jag hörde härom dagen i radion en person få frågan om vilken ideologi Folkpartiet har. Den här personen svarade liberalismen och att den innebär att man vill ge människor frihet att själva bestämma över sina liv och att ge människor bra utbildning för att kunna fatta kloka beslut. Den andra delen var förmodligen bortklippt, nämligen den om strävan att ge stöd till de människor som kommit på efterkälken.
Politik är ju att ha ett bestämt mål som man strävar mot. Men man måste också veta en del om hur målen kan nås. Det här uttrycks så bra med att det behövs både hjärta och hjärna i politiken.
Liberalismen har genomgått en ständig utveckling till dagens socialliberalism. Frihetssträvandena finns kvar men också ambitionen att begränsa att vissas frihet leder till ofrihet för andra.
Folkpartiet vill föra en politik där det finns plats för både känsla och förnuft
Skicka en kommentar