söndag 22 augusti 2010

Vilket parti?

Vilket parti beskriver sin politik på, bland annat, det här sättet? Jag ger svaret på twitter.

Socialliberalismen kombinerar socialt ansvar med traditionell liberal grundinställning.
Militär teknologi har utvecklats till massproduktion av ödeläggelsevapen, som om dessa kommer till användning gör slut på vår civilisation. X har en lång antimilitaristisk tradition och vill förhindra stormakters och andra länders utnyttjande av militär styrka. Det är vårt hopp att ett starkare Förenta Nationerna skall kunna stärka internationellt samarbete, förståelse och nedrustning.

Under alltför lång tid har de ekonomiska intressena härskat över naturen. Alla delar av samhället måste nu delta i återuppbyggnaden av vår jord.

Det är de rika länderna, som måste visa solidaritet med de fattiga länderna, och inte bara i ord utan i handling.
X betecknar sig som ett internationellt parti. Det har alltid deltagit aktivt i arbetet i internationella sammanslutningar.
Skicka en kommentar