tisdag 12 oktober 2010

Utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor (CU29)

Riksdagen har ju sagt ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen.

Detta torde innebära att nu måste gälla fullt fokus på framtagande av alternativa energilösningar. Antalet företag, trots att 12 miljarder får anses vara ett lågt belopp för att täcka skadorna (egentligen är det omöjligt hur stora summorna än är) efter en kärnkraftsolycka, som vill satsa kommer att vara begränsat. Jag utgår från att syftet är detta.
Skicka en kommentar