söndag 9 januari 2011

Dixinproblemet

Vi har upprepade gånger under de senaste åren fått veta att intaget av dioxiner via våra livsmedel har minskat kraftigt. Även i fisk har dioxinhalten gått ner. Överenskommelser om åtaganden från medlemmarnas sida har gett effekt.
Och så kommer skandalen. Livsmedel från Tyskland innehåller stora mängder dioxin. Foder till djur sägs utblandat med dioxin. Det är inte självklart att vi märker på djuren att dom är förgiftade, men giftet lagras i köttet och vi får i oss det när vi äter köttet.
Kontrollen av köttindustrin måste vara så effektiv att sådant här inte ska kunna ske. Men visst inser jag att uppgiften att finna skurkar är en svår uppgift. Låt oss nu hoppas att Tysklandexemplet är ett undantag och låt oss nu använda vår konsumentmakt.
Livsmedelsverket arbetar nu med att undersöka huruvida och i vilken omfattning livsmedel i Sverige har påverkats av skandalen.

Dessutom undrar jag vilken roll den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, spelar i sammanhanget. Myndighetens uppgift är att
registrera, utvärdera, godkänna och begränsa användandet av kemiska ämnen, i enlighet med EU:s kemikalieförordning Reach. ECHA kommer bland annat
ta hand om den kostnadsfria förhandsregistrering av kemikalier som industrierna har möjlighet att göra fram
till den 1 december 2010. Därefter måste företag som importerar eller tillverkar mer än ett ton av ett visst ämne upphöra med hanteringen om de inte har förhandsregistrerat, och dessutom betala en avgift för registrering.
Skicka en kommentar