måndag 3 januari 2011

Det finns en hel del positiva signaler om Akademiska sjukhuset. Kvaliteten i vården är hög och personalen har med få undantag ett mycket bra bemötande.
De initiativ, som nu tagits för att förbättra styrningen är vi många som hoppas mycket på. Kanske kan styrningen bli effektivare. Men vilken styrning? Hur åstadkomma en tydlig politisk styrning?
Den politiska styrningen i landstingen är nästan obefintlig konstateras i seriös forskning. Våra revisorer påtalar bristen på styrning varje år i sin granskning.
I vårt landsting ser vi över organisationen inför varje mandatperiod. Så har skett inför även 2011-2014.
Den grupp, som haft uppdraget att framlägga förslag till landstingsstyrelsen består av landstingsråden.
Jag hade invändningar mot att landstingsråden skulle ges uppdraget. Min uppfattning är att det är mycket svårt för dessa att frigöra sig från sina roller när organisationen ska ifrågasättas.
Tyvärr, anser jag, att farhågorna besannats. Översynen har resulterat i en konkret förändring, tillskapandet av en produktionsnämnd.
Perspektivet tycks ha varit landstingsrådens roller.

Betydligt mer genomgripande förändringar krävs för att få en politisk styrning.

En grundregel är att organisationen ska vara lätt att förstå.
Den politiska styrningen handlar om att koncentrera på målformulering, kommunicera målen med verksamheterna, följa upp målen, fatta beslut om förändringar i samband med uppföljningen, kommunicera förändringarna och utkräva ansvar.
Jag anser att landstinget måste inrätta styrelser för de olika verksamheterna. Styrelse för Akademiska sjukhuset, styrelse för lasarettet i Enköping, styrelse för Folktandvården, styrelse för primärvården o.s.v. Utöver dessa endast landstingsstyrelse.

Det här har jag upprepat gång på gång. "Jo, du har nog rätt", sa ett landstingsråd, men brydde sig sedan inte. Men det vore bra om jag har fel.

Politik i praktiken För alla som är intresserade av politik och samhällsfrågor. Ledare: Harald Nordlund SV Telefon: 018 - 10 23 70
Skicka en kommentar