måndag 27 december 2010

Ideologiskt vilsna centerpartister

Det fanns ett intresse från främst Centern under 70 - talet att slå samman partiet med Folkpartiet. Dock torde det inte vara, som vissa centerpartister i Uppsala tycks tro, att det strandade på olika syn på centralisering och dekoncentrering. Främsta orsaken torde ha varit att Centern var ett alltför konservativt parti i motsats till sociallibaralism. Socialliberalism är också engagemang för natur och miljö. Centern säger sig också ha det engagemanget. Dock visar verkligheten att det gäller endast om natur- och miljöintresset inte kolliderar med ett näringslivsintresse. Då tar det sistnämnda över. Till detta kommer att de två partierna har helt olika historia.

Detta var då. I dag är förutsättningarna förändrade på riksnivå. Men där Folkpartiet, som i Uppsala kommun, tydligt deklarerat sin avsikt att profilera sig med en socialliberal politik, finns inte förutsättningar för annat än koalitionssamarbete.
Skicka en kommentar