lördag 1 januari 2011

Nu måste landstingspolitikerna hitta sin roll

"2011 måste bli det år då landstingspolitikerna hittar sin roll i samspel med sjukvårdsprofessionen. Men vägen dit är fortfarande relativt lång. Ett par mandatperioder i landstingsfullmäktige har gett mig stora insikter.
När jag skriver "..landstingspolitikerna hittar sin roll..." menar jag inte att tjänstemän och sjukvårdens personal hittat sina. Även det senare en utmaning för politikerna och ett förhållande som ger grund för utsagan att vägen är fortfarande lång. Jag kommer att ge några tydliga exempel när jag talar om politisk styrning. Nästa gång sker det den 24 januari på Studieförbundet Vuxenskolan i regi av Liberal Mångfald.
Finns förutsättningar för radikala förändringar i landstinget? Jo, men först sedan politikerna fått insikten om bristerna och gjort klart för sig hur det borde fungera. Behovet av politikerutbildning är tydligast inom landstingen. Men sådan kan inte komma till stånd utan att insikten om bristerna finns. Tvådagarsursen "Effektiv styrning" i början av mandatperioden 2002-2006 var lovande, men den uppföljning, som utlovades uteblev. De förslag, som kursdagarna resulterade i skulle tas upp till behandling i fullmäktige. Det skedde dock aldrig, trots påstötning av mig inför hela fullmäktige. Det ligger nära till hands att konstatera att det nog inte går att få till stånd nödvändiga förändringar. Men det avser jag inte att göra av det enkla skälet att sjukvården i dag och i framtiden kräver en ny politikerroll.
Skicka en kommentar