torsdag 20 januari 2011

Borgerlig vänster, Bäverns Gränd och torv

Bostadsbyggandet i Uppsala debatteras livligt. Och det behövs. Debatten handlar om både var man ska och inte ska bygga och hur man ska bygga. Tankarna på att i högre grad(!) bygga på höjden förskräcker, särskilt när vissa politiker talar om hus på tio våningar. Uppsala är nu, enligt definitioner snart en storstad och måste acceptera skyskrapor, anser man. Även om den typiska Uppsalasilhuetten förändras och blir ännu skuggigare. Vad vi många funderar över är varför inte storstaden kan breda ut sig. Jo, vi förstår problemen med infrastrukturen och kostnaderna för denna, men långsiktigt menar jag. Och till detta värden, som är svåra att mäta i ekonomiska termer. Var man ska bygga är en, uppfattar jag, ännu hetare fråga. I en debattartikel härom da´n skriver en Uppsalapolitiker om särintressen som de som sätter agendan i debatten. Det finns inte en plan, som inte överklagas. Det är naturligt. Men den politiska utmaningen måste vara att använda invändningarna på ett positivt sätt och att finna former för att skapa, inte alltid acceptans, men förståelse för en viss planering.
I debatten om överklagande av betyg i skolan har jag tagit intryck av argument om byråkratisering och vissa andra olösta problem. Dock har en insändare i UNT, "Självklar rätt att överklaga beslut" fått mig att se starka argument för en överklaganderätt. Jag gillar grundsynen i insändaren.
Fredsmuseet utvecklar. När en rubrik talar om ladda om känner jag att den ger fel budskap. Fredsmuseet har utvecklats på ett fantastiskt sätt och fortsätter att göra det. Ladda om leder tankar till att återgå innan man tar steg framåt. Alltnog, Fredsmuseet är en ännu inte tillräckligt känd verksamhet i Uppsala, men en oerhört värdefull.
En ledare i onsdags återger Gustav Fridolins hyllning av Karl Staaff. Intressant. Det börjar bli trångt kring begreppet liberal, men tomt i fråga om beskrivningar av hur de olika aktörerna definierar sin liberalism. Ledaren nämner liberalerna under en tid som den borgerliga vänstern. Det begreppet återkom för några år sedan och var en beteckning för Folkpartiet. Det begravdes dock. Jag tycker det är ointressant med alla deklarationer om att man är liberaler utan ser fram emot att få notera vilket parti som först och tydligast formulerar en socialliberal och borgerlig vänsterpolitik.
Usch. Nu ska Bäverns Gränd få ännu mer trafik. Lännstyrelsen har kommit fram till att miljöolägenhetrna kommer att bli ännu större om gränden öppnas för även biltrafik, men anser inte att det finns skäl att upphäva detaljplanen.
Torveldningen i Uppsala diskuteras åter, vilket är bra. I en debattartikel nyligen jämfördes torveldning med oljeeldning ur miljöskadesynpunkt. I dag talar en insändare om torv som ett biobränsle. Skribenten torde vara ganska ensm om den definitionen. Det tar åtnminstone tusen år för torvbildning. Torven kan knappast heller ses som ett fossilt material; alltså är den ett mellanting. Inriktningen måste vara att satsa på förnubara bränslen
Skicka en kommentar