lördag 22 januari 2011

Produktionsstyrelse ett steg i rätt riktning

Läser omden nya produktionsstyrelsen inom landstinget. Steget att inrätta en styrelse, som ska ansvara för verksamheterna, är ett steg i rätt riktning. Det kommer emellertid, tror jag, att visa sig att vad jag tjatat om i flera år, nämligen att inrätta en styrelse för respektive verksamhet, blit nästa steg. Kanske kommer dessa, men det kommer att dröja många år, att så småningom vara professonella styrelser. För Akademiska vill jag se professionell styrelse nu.
Den nya produktionsstyrelsen har folkpartistisk ordförande. Det i sig talar för att den kan åstadkomma resultat i form av bättre tillgänglighet och en ekonomi i balans.
Skicka en kommentar