måndag 4 april 2011

Årike Fyris och barnakuten

Jag vill rekommendera läsning av dagens debattartikel i UNT. "Förstår Uppsalas politiker inte att Årike Fyris är en tillgång?", undrar skribenterna. Området är föreslaget att ingå i ett världsarv. Byggnadsnämnden har dock planer på exploatering av delar av området. Jag tror liksom skribenterna att om man nu inte beslutar sig för att skydda området kommer kommande generationer att tala om vår okunskap och okänslighet.
En rapport från barnakuten kan vi läsa på insändarsidan. Här beskrivs en mycket besvärlig arbetssituation. Den nya ansvariga styrelsen för Akademiska sjukhuset har en stor utmaning framför sig. Hur kommer styrelsen att skapa budgetbalans, att åstadkomma en dräglig arbetssituation för personalen och samtidigt förbättra tillgängligheten? Tycker HSS att man får av PS (styrelse för bland annat Akademiska sjukhuset)vad man beställt?
Skicka en kommentar