fredag 1 april 2011

Harald i Uppsala
Samhällsutveckling

Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Skriver om natur och miljö
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politikerPolitisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot för Folkpartiet. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen, inte minst inom landstinget. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.

Pris 1000 kr per föreläsning

Boka:

harald.nordlund@swipnet.se / 0760-163244


Harald Nordlund höll denna föreläsning på Studieförbundet Vuxenskolan den 22 mars. Reaktionen från de närvarande var mycket positiv och samtalet efteråt blev engagerat.
Anna-Maria Lundberg
Studieförbundet Vuxenskolan
Skicka en kommentar