onsdag 20 april 2011

Nyheter i dag 20 april

Utmärkt "Uppriktigt sagt" av Maria Ripenberg i dagens UNT. Var finns rubrikerna om hundattacken, som slutade med en sargad arm? Var finns balansen i rapporteringen? Kanske priset togs av Svenska Dagbladet, som gav en falsk bild. Det var inte en attack på en familj. Det var ett angrepp från djur på ett annat djur, som gav sig in i ett revir. Nu har flera medier bidragit till att förstärka en okunnig uppfattning om ett visst djur i vår fauna. Tråkigt.

Ledaren tar upp EU:s datalagringsdirektiv. Övervakningen av oss tilltar i omfattning. Och vi tycks finna oss i det. Bara MP och V har stått upp för den personliga integriteten, skriver ledaren. Men även vi socialliberaler gör det. För socialliberaler är den enskildes integritet en viktig politisk fråga. Nu ställer vi socialliberaler vårt hopp till folkpartisten Cecilia Malmström när hon ska se över datalagringsdirektivet.

Debattartikeln tar upp de gröna frågorna i allmänhet och Årike Fyris i synnerhet. Man ger Centern och Folkpartiet häftig kritik för att inte leva upp till utfästelser man gjort i fråga om skydd av natur. Tid finns dock fortfarande, men den är knapp. Vill man profilera sig i naturfrågor måste man se till att verka för ett starkt skydd av Årike Fyris.

Hallå regeringen! Milödomstolen har utförligt motiverat sitt nej till etablering av ny flygplats i Uppsala. Att landshövdingen är besviken på miljödomstolen oroar. Har han möjligheter att påverka regeringen? Visst har regeringen någon gång gått emot miljödomstolen, men i detta fall skulle det vara särskilt uppseendeväckande. Bevarade värdefulla naturområden i sta´n, lite buller och ren luft att andas torde vara bättre förutsättningar för ett blomstrande näringsliv än flygplatser och gräddhyllor.

Jag hade härom dagen anledning att snabbt reflektera över mina fyra år som ordförande för Patientnämnden i Uppsala län och sammanfatta i så få ord som möjligt. Då gjorde jag det så här:

Patientsäkerhetsfrågorna uppmärksammas allt mer. Detta beror, inte minst, på att Folkpartiet innehaft ordförandeskapet i Patientnämnden under mandatperioden. Patientnämnden har härigenom också märkts i landstingsfullmäktige. I takt med synliggörandet av nämnden har efterfrågan på information från, bland andra, organisationer ökat märkbart.
Skicka en kommentar