torsdag 5 maj 2011

Biologisk mångfald handlar om vår överlevnad

Vad spelar det för roll om människan tar dör på vissa arter? Vissa arter orsakar oss olägenheter på olika sätt. En del myggor gör livet surt för oss, vargar skapar olustkänslor, grässorter ger oss allergiska besvär o.s.v. Vi kan väl utrota det som känns obehagligt. Och faktum är ju att arter dör utan att människan ingriper.

Men vänta nu. Vem upplever obehag? Vem ska bestämma? Har vi tillräcklig kunskap?Och.. har inte alla arter en given plats och en roll? I naturen försvinner alltid arter naturligt och vi upptäcker nya, antingen är dom nya eller har vi inte känt till att dom finns. För visst är det så att det finns arter, som vi inte känner till.
När arter försvinner säger vi att det är på ett naturligt sätt. Men vad som är naturligt har vi kanske inte kunskap om. Dock finns beräkningar, som säger att ett femtiotal arter försvinner varje år och att man tror att antalet har ökat successivt.
Vad vi vet är att vårt sätt att förvalta naturen är dåligt för många arter. Trots den kunskapen tar vi oss rätten att förbruka i ställer för att bara bruka. Människans förhållningssätt måste därför vara att förhindra allt beteende, som innebär medvetet hot mot en art.
Riksdagen behandlade och debatterade sådana här frågor häromda´n. Tyvärr fanns en skiljelinje mellan regeringspartierna å ena sidan och S,V,MP å andra. Jag hade hoppats få se en enighet kring satsningar för förstärkt bevarande av biologisk mångfald. Det är sådant som verkligen är lönsamma investeringar, investeringar, som bidrar till en bättre tillvaro för kommande generationer. På längre sikt överlevnadsfrågor.
Skicka en kommentar