lördag 14 maj 2011

Förnyelseobenägna politiska partier

Svårt att förnya politiska partier, skriver en kolumnist i dagens UNT. Frågan är om det är svårt eller om viljan inte finns. Partiernas uppgifter måste väl vara att vara opinionsbildare samtidigt som man är lyhörd för medborgarnas åsikter. Är det så att opinionsbildningen har tonats ner? Opinionsbildning tydliggör men innebär också att man stöter bort en del. Jo, nog är intrycket att man mest vill sträcka ett finger i luften och känna vartåt vinden blåser. Kolumnistens skrivning handlar om sökandet efter frågor, vilket för övrigt analyserna oftast handlar om och väldigt lite om den ideologiska grunden och hur man bildar opinion för sin politik.
I förnyelse ligger också hur man organiserar sig och vilka arbetsformer man väljer. Härvidlag torde de politiska partierna var den del av vårt samhällsliv, som är mest förändringsobenäget. Organisation och arbetsformer ser ut som dom alltid har gjort.
Skicka en kommentar