måndag 6 februari 2012

Patientmat


Ibland blir det fel och vi måste acceptera att människor gör fel. Och jag tror att det är så att när jag inte vägleds av en idé eller en ideologi är riskerna för fel större. 

När landstinget för något år sedan beslutade att man ska köpa patientmaten från Västerås förblindades man av en tro på lägre kostnader, men bortsåg från vad maten och matsituationen betyder för oss människor, och inte minst för sjuka människor. Jag kände mig ensam som ifrågasättare inom majoriteten.
Nu har ny insikt vunnits hos ett flertal. Nu ska kvaliteten väga tungt. Det är bra.

Det här läste jag nyligen på landstingets hemsida

"Kvaliteten viktigast vid val av lösning för patientmaten

Det blir kvaliteten som väger tyngst när landstinget fattar beslut om hur patientmaten ska lagas i framtiden. Idag fattade produktionsstyrelsen beslut om vilka kriterier som ska användas när man bedömer olika alternativ.

- Vi anser att kvaliteten är det allra viktigaste. Ekonomi och miljö spelar också roll, men ytterst handlar det om att maten ska vara god, varierad och näringsriktig, säger Nina Lagh (M), ordförande i produktionsstyrelsen.
Produktionsstyrelsen har tillsatt en utredning om den framtida patientmaten som ska vara klar i april. Idag har landstinget avtal om kostsamverkan med landstinget i Västmanlands län, där en gemensam nämnd ansvarar för produktion och leverans av patientmat till sjukhusen i de båda länen.

- Vi utvärderar till att börja med den lösning vi har idag, men vi tittar även på andra möjliga lösningar, säger Nina Lagh.

Produktionsstyrelsen beslutade att följande bedömningskriterier ska vägas in:
- kvalitet (till exempel näringsriktighet, variation, valfrihet,
patientnöjdhet och smak)
- ekonomi
- arbetsmiljö
- miljöpåverkan

Kriterierna är viktade, där kvaliteten väger tyngst, följt av ekonomi, arbetsmiljö och miljöpåverkan"


Skicka en kommentar