onsdag 14 mars 2012

Olofssons påstående om FP är allvarligt


Jag lyssnade i går kväll på Maud Olofsson. Mina reflektioner i efterhand är två. Den ena är  att det var länge sedan centern var ett miljöparti, den andra om skandalen att Folkpartiet motarbetat alla initiativ för ökad satsning på förnybar energi, om nu Olofssons beskrivning är korrekt. Folkpartiet har varit bäst i den borgerliga klassen, men slutat läsa läxor och skolkat från lektioner. 

Men miljöpolitik får inte handla om en fråga i taget. Vad händer med skyddet av naturen medan vi ägnar oss åt den angelägna klimatpolitiken? Vilka blir konsekvenserna av pågående uppluckring av det generella strandskyddet och av en populistisk rovdjurspolitik?

Nu har folkpartiet en chans och en uppgift att återerövra viktiga socialliberala områden. Lokalt och regionalt är vi många, som sedan länge tagit på oss uppgiften. Vem kommer att göra det på riksnivå?
Taktik, sa någon om moderaternas nyvaknade intresse för miljöpolitik. Kanske det, men ordet intresse är mer intressant än ordet nyvaknade. Dock återstår att se om intresset stannar vid utspel eller om det handlar om att starta en process för att åstadkomma ett kunskapsbaserat intresse. Här krävs en socialliberal ledning; förhindra utspelspolitik och leda processen.

Låt oss slippa se och höra sådana här icke kunskapsbaserade uttalanden från regeringsföreträdare i fortsättningen. "Här hemma är miljö fortfarande något mest för skogsmullar. Jag tror att miljöpolitiken alltför länge handlat om att spara skalbaggar och enskilda växter och annat. Vi har förminskat miljöpolitiken under lång tid." 
Och så vill jag höra Jan Björklunds kommentarer till Olofssons påstående. Om han säger att det är inte korrekt vill jag se politiska initiativ, som visar att Olofsson har fel. Maud Olofssons uttalande är mycket allvarligt. 


Skicka en kommentar