måndag 12 mars 2012

Låt enskilda utövare själva avgöra

Jag gillar ledaren i dagens Upsala Nya Tidning.  Den säger på ett tydligt sätt vad jag försökte säga i går om lagstiftning för att säkra kvaliteten i vården. Sluta jaga företagen, säger UNT. Koncentrera på kvalitetsfrågorna.
Min slutsats är att om offentliga sektorn inte är nöjd med den service en enskild utövare erbjuder och inte är beredd att teckna avtal om de kvalitetskrav, som den offentliga beställaren har så blir det inga avtal. Det är bättre att enskilda utövare får själva avgöra om man är beredd att anpassa sig än att jaga företag och organisationer med hot om, och kanske verkställighet beträffande, lagstiftning.
Vad är mest värt för, till exempel, ett företag, att inte tillämpa en princip om yttrandefrihet eller att få teckna avtal om utförande av offentligt finansierad service?
Skicka en kommentar