torsdag 15 mars 2012

Förvånande om förvånansvärt

Kanske blir man mer och mer kritisk med åren när det gäller vårt språk och får allt svårare att acceptera förändringar. Men i vissa fall gör jag inte ansträngningar för att acceptera. När en forskare visar sig inte veta skillnaden mellan förvånande och förvånansvärt känner jag att det inte handlar om acceptans utan om att stå ut med att skolan inte lägger samma vikt vid ämnet svenska språket som man gjorde en gång i tiden.
Visst borde vi kunna ställa större krav på vissa. En forskare, som forskar om relationen människa - hund behöver kanske inte vara bättre i svenska språket än vem som helst av oss. Däremot anser jag att jag att, till exempel, journalister ska veta skillnaden mellan jämt och jämnt. Jag tror nämligen inte att det är ett skrivfel i följande mening, utan är följden av en kunskapsbrist: "Så här i efterhand kan hon önska att det varit mer jämt fördelat."
Skicka en kommentar