måndag 12 mars 2012

Massans reaktion

Hur reagerar vi i grupp jämfört med hur vi reagerar i ensamhet? Jag har många gånger funderat över de reaktioner jag sett när ett partis medlemmar träffas för att lyssna på ett anförande. Det ser ut svårt att genomskåda överdrifter, elakheter mot politiska motståndare väcker jubel och applåder och demagogiska formuleringar går hem.
När Per Ahlmark nu i helgen angrep Carl Bildt med ord som obildad och avskyvärd uppstod jubel och applåder. Per Ahlmark ska kunna säga detta, eftersom han tycker så, men folkpartisterna borde ha lyssnat artigt och avstått från jublandet och applåderandet.
Jag blev bekymrad. Tänk om det är lika enkelt för en ledare att få med sig den stora massan även med en åsikt, som massan rimligen inte borde ha. Jo, jag tror att det är enkelt. Jag tror att en omtyckt ledare kan ena dagen få starkt stöd för ett visst uttalande och nästa dag för ett uttalande, som står i kontrast till det första uttalandet.

Skicka en kommentar