lördag 7 april 2012

Är konstgödselskattfrågan för alltid begraven?

Miljösituationen i Östersjön är värre än man tidigare trott. Den sannolikt främsta förklaringen till det stora läckaget av växtnäring anses vara användningen av konstgödsel i jordbruket men även dagens koncentrerade djurhållning. Hälften av kväve- och fosfortillförseln i Östersjön beräknas komma från jordbruket.
Det tändes nyligen ett hopp när Folkpartiet deklarerade att det är berett att återinföra konstgödselskatten.

En folkpartistisk hjärtefråga i miljöpolitiken har varit begraven. Folkpartiet har under många år drivit frågan om skatt på konstgödsel. Vi har, till skillnad från övriga partier i den så kallade alliansen, i partiprogram och i riksdagsmotioner föreslagit höjda konstgödselskatter. Under åren 1998 – 2002 förde jag i riksda´n debatt med dessa partier och inte med de partier, som nu är i opposition. Påtryckningarna från jordbruksnäringen var starka och en stående fråga vid mina kontakter med LRF. Den svenska inställningen i den här frågan har väckt intresse i omvärlden och frön har såtts i andra länder.
En viktig och avgörande åtgärd måste anses vara omställning av jordbruket till ekologiskt kretsloppsjordbruk.
Skicka en kommentar