lördag 7 april 2012

Både i allians och profilerade inte möjligt

Åter en artikel med en inte klar logik. På debattplats skriver i dag två moderater om vikten av att utveckla allianssamarbetet. J, det tror jag det, att man vill. Men resonemanget brister i logik. Visst ska de så kallade allianspartierna föra sin egen politik, säger man samtidigt som man pekar på vikten av att agera tillsammans. Denna Moderaternas strategi har ju varit lyckad. För Moderaterna. Men inte för övriga tre. Och inte för politikens inriktning. Jag ser endast skolfrågorna som socialliberalt inslag. En socialliberal profil finns inte. Innebörden av alliansbildning är just att sudda ut profilerna. Med bibehållna profiler kan vi inte tala om allians.Det ligger i en alliansbildning, till skillnad från en koalition, som inte alls är detsamma, att sudda ut sina profiler. Likheten ska se så total ut som möjligt. Det är efter val man tar reda på förutsättningarna att utifrån valresultatet samarbeta. Man bildar koalition i lägen där inte ett parti kan i antingen majoritet eller minoritet ensamt bilda regering. Alliansbildning före val är inte lika med koalition efter val, vilket dock en partiledare menade vid ett tillfälle. Men han tycker nog inte så, men det var ett demagogiskt grepp, som passade då.

Författarna till dagens artikel ondgör sig över att oppositionen inte har en gemensam politik. Men varför ska man ha det. Jag tror att den nye S - ledarens strategi att inte binda upp sig före valet kommer att visa sig lyckad. Och dessutom i sak riktig. Jag ser fram emot upplösning av alliansen med ett konstaterande av att man är en koalition och att hur det kommer at se ut efter valet 2014 får vi se sedan väljarna sagt sitt
Skicka en kommentar