tisdag 10 april 2012

FP och C alltför olika

Nu har diskussionen om sammanslagning av Folkpartiet och Centern återupptagits. De två pariernas ungdomsförbund har skrivit en debattartikel. Upsala Nya Tidning kommenterar frågan på ledarplats i dag. I Dagens Dagens Nyheter citeras Lars Leijonborg angående en sammanslagning av Fp och Centern: Vid ett tidigare tillfälle när frågan aktualiserades sa Folkpartiets ledare, bland annat, följande:
"Folkpartiet är ett storstadsparti och centern som har en starkare miljöprofilering är stora på landsbygden. Jag tror att summan kan bli starkare än delarna, sa han till Karlskoga Kuriren."
Uttalandet är anmärkningsvärt.
Partiet har i sitt högsta beslutande organ, landsmötet, fattat en rad beslut i sitt miljöprogram som syftar till en bättre naturvård och ett starkare miljöskydd. I partiprogrammet kan väljarna ta ställning till natur- och miljöfrågor, som intresserar såväl storstadsbor som landsbygdsbor. En sammanslagning med ett så naturointresserat parti som Centern känns inte lockande.

Vi i folkpartisverige som är intresserade av natur och miljö slåss för vårt miljöprogram som till skillnad från Centerns är väl genomtänkt, naturvänligt och ansvarstagande i miljöfrågor. I fråga efter fråga ställer sig centerpartister i klar motställning mot allemansrätt, naturvård, skogsskydd, Natura 2000-skydd, rovdjursskydd och kretsloppshantering. I stället månar man om mer kemikalieanvändning i jordbruket, mer konstgödsel, fler och bredare och raka vägfar i naturskyddsområden, myggbekämpning även i nationalparker och fri exploatering av ständer. Möjligen finns det några centerpartister som hävdar att kärnkraften skall ersättas med förnybara energikällor.

Folkpartisverige är till övervägande del aktivt ute i landet. Vi sliter och arbetar för socialliberalismens seger. Att vi är företrädare för ett storstadsparti måste ifrågasättas med tanke på allt det arbete vi med övertygelse lägger ner.

Man kan inte hävda att Folkpartiet har en svagare miljöprofilering än Centern. Om målet är att lägga sig till höger om moderaterna, kämpa för en föråldrad kärnkraftsteknik och göra centerns miljöpolitik till sin så är receptet att slå samman alla borgerliga partier till ett. Det kommer i så fall bara att leda till ett nystartande av ett äkta socialliberalt parti.

Skicka en kommentar