söndag 8 april 2012

God morgon kommentatorer

God Morgon Världens politiska kommentarer lyssnar jag gärna till. Visst vet vi på ett ungefär vad Lotta Gröning och Göran Greider ska säga, men likväl inte utan att deras inlägg är intressanta. Flammans chefredaktörs synpunkter är, om möjligt, ännu mer förutsägbara.
I dag gör jag reflektioner utifrån kommentarer till Löfvéns ståndpunkt att alliansbildning inte är aktuell för Socialdemokraterna. En efter en tycker nu att resonemanget är logiskt. Resonemanget att partier visar sin politik före val och sedan får man efter val regeringsbilda. När alliansen var framgångsrik handlade kommentarerna om varför man inte lyckas bilda allians på andra sidan. Då fanns inga synpunkter på att alliansbildning är en odemokratisk konstruktion.
Ännu värre än journalisters tidigare ovilja att peka på de demokratiska bristerna är bristen på ifrågasättande av alliansbildning av väljarna. En mycket stor majoritet av, den så kallade, Alliansens anhängare vill ha fortsatt alliansbildning.

Tecken finns nu på att Alliansens småpartier i högre grad än tidigare vill profilera sig. Detta berörde dagens kommentatorer i God Morgon Världen. Men ingen funderade över annat än att förklaringen är att man annars riskerar att ätas upp av Moderaterna. Ingen ställde den retoriska frågan: Anser småpartierna att politikens inriktning är felaktig. Jag skriver retorisk då jag är övertygad om att någon omsvängning i sak inte har skett. Man ser makten som överordnad ideologin.

Min förhoppning är att Folkpartiet ändå är på väg att börja tala om ideologi. För det handlar om ideologi när politiken ska skapa förutsättningar för tydliga förbättringar för äldre och sjuka, när politiska beslut ska tas som förhindrar fortsatt miljöförstöring och det handlar om ideologi när politiker vågar stå upp för ickevåld i konflikter individer emellan och länder emellan.
Skicka en kommentar