måndag 9 april 2012

Medborgarna ska kunna lätt förstå organisationen

En grundregel vid organiserandet av offentlig sektor ska vara att organisationen lätt kan förstås av medborgarna. Redan mot grundregeln bryter många. Inte minst gäller det Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län. Det finns dock skillnader mellan dessa. Avsaknaden av politisk styrning är inte lika tydlig i kommunen som i landstinget, där styrning finns men inte från politikerna.
Den politiska styrningen handlar om att koncentrera på målformulering, kommunicera målen med verksamheterna, följa upp målen, fatta beslut om förändringar i samband med uppföljningen, kommunicera förändringarna och utkräva ansvar.
Jag anser att landstinget måste inrätta styrelser för de olika verksamheterna. Styrelse för Akademiska sjukhuset, styrelse för lasarettet i Enköping, styrelse för Folktandvården, styrelse för primärvården o.s.v. Utöver dessa endast landstingsstyrelse.
Nu gällande konstruktion med en enda styrelse för Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, primärvården och Folktandvården borde man inse är en omöjlig konstruktion
Skicka en kommentar