söndag 8 april 2012

Länets riksdagsledamöter ointresserade av ickevåldsfrågorna

Jag trodde, kanske i min enfald att när jag skrev ndanstående skulle jag få någon reaktion. Inte från någon i regeringen. Därom har jag tappat hoppet.  Men tyvärr tvingas jag konstatera att för även länets riksdagsledamöter är intresset inriktat på vapen, vapenforskning och vapenexport.

"Anser regeringen och länets riksdagskandidater att nuvarande fördelning av resurser på vapen- respektive fredsforskning är rimlig?

Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta och vilka initiativ kommer länets riksdagskandidater att ta för att öka användningen av fredsforskningens resultat när Sverige arbetar med konfliktlösning i EU och FN?"Skicka en kommentar