söndag 29 april 2012

Jag fick ett mail

Jag fick ett mail. Det var en fritidspolitiker, representerande annat parti än mitt. Hon tackade mig för att jag fört patientsäketrhetsfrågorna in i landstingspolitikernas medvetande och påstod att det är mitt agerande, som renderat i att man nu allt mer fokuserar på frågorna. Kul med sådan här reaktion, och från ett annat parti (men beröm från de egna var det länge sedan jag fick. Under mina kommunalrådsår inträffade det emellertid då och då.) 
Jag påstår att problemet med brister i patientsäkerhet är främst ett politiskt problem. För att lösa problemet behövs politiker, som sätter igång och styr. Men tyvärr finns dessa i alltför litet antal i dag.
Mina synpunkter utvecklar jag i mitt föredrag om patientsäkerhet, hållet senast i Västervik. Nästa tillfälle 2 maj i Eriksberg.
Skicka en kommentar