måndag 30 april 2012

Sjöstedt resonerar logiskt om alliansbildning

Det är inte ofta jag känner för att skriva att jag gillar Vänsterpartiledarens resonemang, men nu gör jag det. Han är, tror jag, den ende av partiledarna, som tar tydligt avstånd från alliansbildning och som förklarar varför. Helt riktigt och logiskt beskriver han hur viktigt det är att väljarna får veta vad partierna står för. Han anser att alliansbildning är odemokratisk. Kanske det, den är åtminstone inte demokratisk. Varför bildar man då allians före ett val. Enda förklaringen jag kan se är att statsrådspost är viktigare än de politiska idéerna. Att enskilda personer kan hamna i ett sådant tänkande är beklagligt, men kanske mänskligt. Men att medlemmarna i ett parti accepterar det är helt obegripligt. Undantag utgör Moderaterna i nuvarande allians. Dessa ser naturligtvis fördelarna för det egna partiet. Man får regera och genomföra sin politik.
Det gäller i gög grad för Folkpartiet, bortsett från skolfrågorna. När det gäller högre utbildning och forskning har vi ingen tydlig profil.  Framtidsfrågorna ägnar vi oss inte åt alls. Hit räknar jag freds- och ickevåldsfrågor, kamp för de glömda, hållbar utveckling. Att för ett socialliberalt parti ha NATO-medlemskap som en huvudfråga är obegripligt.  I fråga om hållbar utveckling uppfattas partiet, till exempel, som ointresserade av att finna alternativa lösningar för att tillgodose energibehovet. Enda lösningen är kärnkraft är bilden av oss. Vi har lämnat naturfrågorna, som varit våra. Vi följer inte upp på nationell nivå initiativ på europeisk nivå, till exempel kampen för att begränsa kemikalieanvändningen. Det som sker i Bryssel är inte folkpartipolitik, utan Marit Paulsenpolitik. Björklund och Paulsen ska ju tala om samma saker, vilket inte alls sker.

I dag finns en debattartikel i Upsala Nya Tidning av ett par moderater. Dom efterlyser en gemensam oppositionspolitik. Det har varit framgångsrikt att göra det för en regeringskonstellation. Snart är det inte det längre. Vi som ogillar alliansbildningar kommer att få många att inse det felaktiga i dessa.


Skicka en kommentar