lördag 5 maj 2012

Länsstyrelserna och Natura 2000

Vår landshövding skriver i dag om tillsynen av fiske inom marina skyddade områden. Detta med anledning av att miljöorganisationerna Greenpeace och Naturskyddsföreningen agerat kraftfullt. Problemet handlar om det oreglerade fisket i Östersjön.
Kommunerna har huvudansvaret för dispen­ser och upphävanden. Länsstyrelserna beslutar i fråga om, bland annat, försvars­anläggningar och när annat ­skydd berörs till exempel, natur­reser­vat och Natura 2000.
Landshövdingen är tveksam till om tillståndsplikt enligt Natura 2000 - områdena är rätt verktyg för att reglera fisket och att fiskerilagstiftningen torde vara effektivare än Natura 2000 - prövningar.
Jag skäms inte för att säga att jag inte förstår. Men jag ska läsa på. Jag lever i tron att Natura 2000 - områdena har bedömts på Europeisk nivå och att syftet är att åstadkomma gemensamt agerande för skyddet av naturen. Natura 2000 - skyddet är mycket starkt. Efterlevnaden måste också vara strikt. Länsstyrelsernas roll är härvid viktig.
Skicka en kommentar