lördag 5 maj 2012

Är verkligen S och M lika varandra?

I Kolumnen i dagens Upsala Nya Tidning anser skribenten att "Så som läget är i dag är det inte så stor skillnad mellan Moderaterna och Socialdemokraterna". Nja, lite svårt att hålla med. Visserligen är det svårt att se vad Socialdemokraterna vill. Men lika, knappast. I Kolumnen antyds rent av att de två partierna är på väg att byta plats i politiken. Den analysen känns liten ytlig. Den bygger på vissa deklarationer man gjort, men inte på någon analys. Det är ju ändå så att i politiken måste man jämföra vad som sägs med vad man gör. För nog är det väl så att Moderaternas tal om att stå på svagas sida motsägs av en hel del av den förda politiken.
Kolumnen ägnas också åt det tröttsamma upprepandet av kravet på enighet inom två block i politiken. Det är självklart att de, så kallade, rödgröna inte ska vara överens. De utgörs ju av tre olika partier. Att, så kallade, Alliansen är väldigt överens är bara att beklaga. Dock finns tecken, som tyder på att de tre allianspartier, som hotas av 4% - spärren nu börjar sticka upp. Uppstickandet ser hittills inte ut att vara föranlett av önskan om annan inriktning av politiken utan av rädsla för att ens taburett ska ryckas undan. Och då står man ju där.
Doch; jag kan bara hålla med kolumnisten när hon skriver att debatten i morgon kväll blir spännande att se.
Skicka en kommentar