lördag 5 maj 2012

Bra om utbrytningen leder till bättre cancervård

Nu har det hänt. En privat cancerklinik ska öppnas i Uppsala. Man känner sig en aning kluven. Köerna till landstingets operationer är alltför långa. Det är väl bra att dessa kortas och lidandet minskas. Det ser ut att också handla om att rädda ganska många liv. Men var gör man av de känslor, som handlar om att kostnaden för en behandling på den privata kliniken kan handla om någonstans mellan en halv och en och en halv miljon kronor och därmed kan utnyttjas av endast personer, som har dessa pengar. För några skattepengar ska väl inte in i verksamheten?
Vad man kan hoppas på är att genom den utbrytning från Akademiska sjukhuset, som nu kommer att ske, lättar trycket på Akademiska sjukhuset och beroendet cancervård - pengar inte blir så tydligt.
Socialdemokraterna befarar att utbrytningen är ytterligare ett steg mot att förvandla Akademiska till en "vårdgalleria". Miljöpartiet har inga invändningar. Folkpartiet, som innehar ordförandeposten i styrelsen för Akademiska tycker det är bra att patienter får vård och att specialisterna i detta fall vågar ta risken. Styrelsen har över huvud taget inte diskuterat frågan, då ordföranden anser den vara professionens sak.
Men,tänker jag, frågan om att upplåta landstingslokaler till ett privat företag, är inte det en fråga för styrelsen för Akademiska sjukhuset.
Som sagt, köerna måste bort och även den med små ekonomiska resurser ska få snabb och bra vård. Om utbrytningen leder till detta är den bra och bra att något händer.
Skicka en kommentar