onsdag 16 maj 2012

Cheferna styr styrelsen

"Produktionsstyrelsen beslutar om hur landstingets egen vård ska styras och följas upp. Namnet kommer av att landstinget producerar vård.
Styrelsen arbetar också med till exempel fastighetsfrågor och i viss mån personalfrågor.
Produktionsstyrelsen har 13 ledamöter"


Är den här informationen korrekt?  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen träffar avtal med olika verksamheter om vad som ska produceras. Avtalet reglerar, i första hand ekonomin, men verksamheten handlar om även kvalitet och kvantitet. Innebär inte detta att det är Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som styr?
Lasarettet i Enköping, till exempel, träffar avtal med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Professionen vid lasarettet kan sedan informera sin styrelse, Produktionsstyrelsen, om vilken budget lasarettet har avtalat om. Produktionsstyrelsen blir i den meningen underställd lasarettets ledning.
Konstigt att ingen klocka ringer hos politikerna.
Kanske kan det låta så här:
Ordföranden till primärvårdschefen: Vilka är de kvalitetskriterier Du använt när Du förhandlat om avtalet med HSS om verksamheten vid vårdcentralerna? Är det detta avtal Du förhandlat fram och som vi ska använda när vi styr Er?

 

Skicka en kommentar