tisdag 15 maj 2012

Kommunal organisation; går den att förstå?

En viktig faktor för demokratin är möjligheterna för oss medborgare att göra våra röster hörda. Men var ska rösten höras? Grundläggande är att finna vägar till de , som vi utsett till att representera oss i beslutandeförsamlingar. Om vi ska finna dessa vägar måste vi, till exempel, kunna förstå organisationen.
Uppsala kommuns organisation ser ut så här. Är den lätt att förstå? Nej den är omöjlig att förstå. Bara en sådan sak som att ha två olika slags politiker blir konstigt. Jaha, är Du beställarpolitiker? Skulle jag kontaktat uppdragspolitiker? Men jag vill bara framföra synpunkter på vården av min mamma. Då får Du kontakta produktionsförvaltningen Vård och bildning. Men på mammas boende sa man att det är en politisk fråga. Har Du pratat med ordföranden för styrelsen för Vård och bildning? Nej var finns hon eller han? Det vet man på förvaltningen. O.s.v.
Jo en sak tll: vem ska jag prata med angående verksamheten på biblioteket? För Kulturnämnden är ju uppdragsgivare. Men vem är utförare?
Uppsala Tourism AB
Uppsala Tourism AB
       
Skicka en kommentar