måndag 14 maj 2012

Informationen på landstingets hemsida är inte helt korrekt

"Det är politiker som styr arbetet i landstinget. Var fjärde år kan de vuxna i Uppsala län vara med och välja vilka politiker som ska styra." Citatet är hämtat från landstingets hemsida. Påståendet borde utvärderas, inte minst mot bakgrund av det här citatet:

"Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beställer den vård som befolkningen behöver. Styrelsen beställer vården från de verksamheter i landstinget som ger vård, till exempel Akademiska sjukhuset och Folktandvården. Dessutom beställer styrelsen vård från privata vårdföretag som landstinget har avtal med.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 13 ledamöter."
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är en, så kallad, beställarnämnd. Men detta endast teoretiskt, eftersom man beställer direkt av förvaltningar, för vilka Produktionsstyrelsen är ansvarig. Produktionsstyrelsen måste alltså finna sig i de överenskommelser, som dess förvaltningar har träffat.
Min slutsats blir att den första meningen i första citatet inte är korrekt.
Att jag funnit det omöjligt att spela en riktig politikerroll i landstinget ska ingen förvånas över.

I valet 2010 fick Alliansen mest röster. Alliansen består av
 • Moderaterna
 • Folkpartiet
 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna.

Fyra andra partier är också med och bestämmer i landstinget:
 • Socialdemokraterna
 • Miljöpartiet
 • Vänsterpartiet
 • Sverigedemokraterna.

Vård, tandvård, trafik och kultur

Politikerna bestämmer hur landstinget ska arbeta för att alla vi som bor i Uppsala län ska få den vård och tandvård vi behöver. Vi ska också ha en buss- och tågtrafik som fungerar. Och så ska vi ha kultur i vårt län.
Politikerna bestämmer också hur pengar ska fördelas mellan olika verksamheter.

Landstingsfullmäktige har störst makt

Politikerna arbetar i olika grupper som fattar beslut vid sammanträden. Den största gruppen är landstingsfullmäktige. Där fattas de allra viktigaste besluten. Landstingsfullmäktige liknar en riksdag i landstinget.
71 politiker är med i landstingsfullmäktige. De har fem möten varje år. Om du vill kan du besöka ett sammanträde för landstingsfullmäktige. Du kan också se en direktsändning av sammanträdet här på landstingets webbplats.

Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

I det här utskottet finns det gott om utrymme för diskussioner om sådant som rör demokrati, jämställdhet och integration. De som är ledamöter måste vara engagerade i dessa frågor och bidra till att landstinget blir bättre på dessa områden.
Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration har 15 ledamöter.

Styrelser

Landstinget har tre styrelser:
 • landstingsstyrelsen
 • hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • produktionsstyrelsen

Varje styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden. Allmänheten får inte vara med på dessa möten.

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen förbereder alla frågor som landstingsfullmäktige ska besluta om.
Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beställer den vård som befolkningen behöver. Styrelsen beställer vården från de verksamheter i landstinget som ger vård, till exempel Akademiska sjukhuset och Folktandvården. Dessutom beställer styrelsen vård från privata vårdföretag som landstinget har avtal med.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 13 ledamöter.

Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen beslutar om hur landstingets egen vård ska styras och följas upp. Namnet kommer av att landstinget producerar vård.
Styrelsen arbetar också med till exempel fastighetsfrågor och i viss mån personalfrågor.
Produktionsstyrelsen har 13 ledamöter

Nämnder

Landstinget har dessutom fem nämnder:
 • kollektivtrafiknämnden
 • patientnämnden
 • kulturnämnden
 • varuförsörjningsnämnden
 • kostnämnden.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden bestämmer hur UL ska utveckla buss- och tågtrafiken i länet. Den bestämmer till exempel också hur mycket biljetterna ska kosta för den som reser.
Kollektivtrafiknämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare.

Patientnämnden

Patientnämnden och patientnämndens kansli hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få svar på frågor.
Patientnämnden har 7 ledamöter.
Patientnämnden

Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar hur landstinget ska arbeta med kultur och folkbildning i länet. På Kultur i länet arbetar tjänstemän som genomför kulturnämndens beslut.
Kulturnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare.

Varuförsörjningsnämnden

Landstingen i Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Sörmland och Örebro län samordnar sin upphandling och varuförsörjning av förbrukningsvaror i en gemensam nämnd med fem ledamöter.
Två ledamöter från Uppsala län ingår i varuförsörjningsnämnden.
Du kan läsa mer om varuförsörjningen och dess nämnd på Varuförsörjningens webplats.
Varuförsörjningen (öppnas i nytt fönster)

Kostnämnden

Landstingen i Västmanland och Uppsala samverkar om maten till patienterna. Västmanland är värdlandsting.
Tre ledamöter från Uppsala län ingår i kostnämnden.

Länsdelsberedningar

Politikerna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetar dessutom i tre olika länsdelsberdningar, en vardera för södra, mellersta och norra delen av länet. Den plats de bor på avgör i vilken beredning de arbetar. På så vis stärker de det lokala inflytandet och kunnandet i de olika delarna av länet.

 


Skicka en kommentar