måndag 14 maj 2012

MUF vill ersätta politikerna med lagar

Styra politiken med lagar. Representanter för Moderata Ungdomsförbundet underkänner dagens politiker. Dagens politiker fattar "fel" beslut, anser man. Man vill ha en lag, som förbjuder ekonomiskt underskott. Detta i en artikel i dagens Upsala Nya Tidning
Visst finns anledning att önska bättre politiker. Men den här synpunkten från ungmoderaterna tillhör de sämre lösningarna. Varför ska man ha lagstiftning om bara ekonomin? Varför inte om andra politiska frågor? Politikerna fattar ju "fel" beslut på även andra områden. Och vilket samhälle får vi då?
I artikeln talar man om även särintressena. "Politiska ledare vågar inte utmana dessa intressegrupper och nödvändiga åtstramningar uteblir." Då frågar jag: vilka ska veta bättre?
Om det varit första april hade jag omedelbart trott att innehållet i artikeln var ett skämt. Men nu måste den tas på allvar. Ju längre ner i artikeln jag kommer desto större blir föraktet för vår demokrati. En ytterligare anledning till lagstiftning säger man är väljarnas dåliga kunskaper. Vilket förakt. Vad man inte säger, men som ligger underförstått är att egentligen borde inte alla ha rösträtt, ty bristande kunskaper gör att man röstar "fel". Nej, jag påstår inte att Moderata ungdomsförbundet har den synen, men tanken kan ju dyka upp hos personer, som likt artikelförfattarna anser att vi behöver lag mot underskott beroende på, bland annat, dåliga kunskaper hos väljarna.
Skicka en kommentar