onsdag 16 maj 2012

Kvällsöppet på vårdcentralerna

Vi kan handla vin och sprit på kvällstid men vi kan inte, om vi blivit sjuka, komma i kontakt med vårdcentralen.

Förbättrad sjukvård handlar i vårt landsting i hög grad om att göra sjukvården tillgänglig och om att få bort köer.

Bland flera åtgärder som kan och måste vidtas hör att anpassa vårdcentralernas öppethållande till patienternas behov. Kvällsöppet på vårdcentralerna är ett steg som måste tas nu. Sjukdomar anpassar sig inte till administrativa regler.

Inför kvällsöppet!
Skicka en kommentar