fredag 4 maj 2012

Bra illustration

Upsala Nya Tidning i dag (Ledaren):
"Skolan måste bli bättre", lyder rubriken.
"....Flickor får bättre betyg än pojkar och bland de elever, som är födda utanför Norden återfinns dem som har de lägsta kunskapsresultaten i skolan,..."
Bättre kan det knappast illustreras.
Skicka en kommentar