tisdag 5 juni 2012

Bra och viktig ledare i dagens UNT

 Välskriven och med ett viktigt innehåll. Jag avser ledaren i dagens UNT. Den beskriver överväganden, som måste göras i ett demokratiskt samhälle när detta utsätts för hot. "Det gäller också att komma ihåg att terrorism även kan bekämpas på andra sätt (borde lyda "att terrorism kan bekämpas på även andra sätt....) än det rent polisiära. Så sant. Terrorism torde inte kunna utrotas med polisiära metoder, men terrorhändelser möjligen begränsas. I detta sammanhang liksom i andra våldssammanhang måste i högre grad än för närvarande ickevåldsideologi tillämpas.
Skicka en kommentar