onsdag 30 maj 2012

Attraktionskraften kommer att kosta

Nej politiker ska inte lägga sig i om någon vill starta ett företag. Det är eller borde vara en självklarhet. Det är däremot ett absolut politiskt ansvar att bevaka att utvecklingen är hållbar. Någon tyckte i fråga om planerna på en Fullerö Park att politikerna inte ska avgöra vilka idéer, som är bärkraftiga så länge man håller sig inom lagens ramar. Men om idéerna strider mot av kommunen uppsatta mål? Visst är det självklart att man ska efterleva lagar, men det borde också vara självklart att sträva efter måluppfyllelse. Alltså borde man ställt sig negativ till planen för Fullerö.
En annan politiker sa ja för att hon tror att Uppsalas attraktionskraft ökar med en upplevelseanläggning. Kanske det. Men till vilket pris?
Skicka en kommentar