tisdag 5 juni 2012

Världsmiljödagen

I dag skulle vi väl få läsa en hel del om hot mot vår miljö och natur. Det är ju världsmiljödagen i dag. I dag skulle vi få läsa om lokala, regionala politiker avser fatta för beslut för att bidra till lösningar på problemen. I dag skulle vi få läsa om vad som krävs för att förhindra Katastrofen. I dag skulle vi få läsa ledare, som uttrycker olika ideologiers syn på problemen.
Jag har hittills läst endast en tidning (den här meningen skulle i de flesta fall lyda: Jag har hittills endast läst en tidning),  men inte funnit en enda mening om dessa frågor.
Jag förväntar mig att under dagen få höra våra partiledare och våra gruppledare i landsting och kommuner ge sin syn på miljöpolitiken. Jag vill höra min egen partiledare berätta om hur vi ska få ett bättre skydd för värdefull natur och hotade arter. Jag vill höra honom ge sin syn på vad ett hållbart energisystem är och hur han tycker det ska uppnås och jag vill höra honom beskriva åtgärder för att hejda och sedan minska de klimatpåverkande utsläppen. Jag förväntar mig en deklaration från landstingshåll (här ska sägas att landstinget i Uppsala län ligger i framkant när det gäller miljöpolitiken generellt) om hur resandet kollektivt ska ökas. Kan det ske med nuvarande taxepolitik? Jag vill höra gruppledaren i mitt parti berätta om strategin för att hejda ökande farliga utsläpp till Uppsalaluften och därefter minska dem. Jag vill höra vilka åtgärder, realistiska, som planeras för att undvika negativa miljöeffekter av etableringen av nytt köpcentrum vid Storvreta och jag vill höra uttalanden om skydd av Årike Fyris.
Det är en viktig dag i dag att uppmärksamma; det är Världsmiljödagen  
Skicka en kommentar