lördag 2 juni 2012

Västkusten, Gotland och Norrland

Ibland förstår jag varför man resonerar som man gör i den del av Sverige där jag har mina rötter. Kunskapen om norra delarna syns ofta vara sämre än om södra delarna. Ofta stöter jag på människor, som tror att Luleå och Umeå ligger alldeles intill varandra. Nåja ganska nära, men i alla fall med ungefär trettio mils avstånd.
Väderleksrapporten delar sällan in Norrland i lika små delar som den delar in Svealand och Götaland.

I dagens tidning läser jag om besökstoppen. Vilka är de största attraktionerna? Vilka är de mest populära resmålen? Bland resmålen hamnar Västkusten på första plats, På andra Gotland och på tredje hamnar Norrland. På tredje plats hamnar ena halvan av landet. Är det tidningen, som provocerar eller är kartläggningen diskriminerande eller....?
Skicka en kommentar