fredag 1 juni 2012

Omstart kan avsätta nya spår

Sitter på ett möte med ett par hundra politiker. Det handlar om rådsmöte i Mälardalsrådet. Gårdagen var ett seminarium kring hur en region kan bli konkurrenskraftig och vilka förutsättningarna är för den region vi kallar Mälardalsregionen. Dagen avslutades med ett föredrag av Magnus Lindkvist. Jag vet inte om jag någonsin har lyssnat på ett mer proffsigt framförande. Förutom ett rikt innehåll, hur gör man fiasko till succe, var framförandet både roligt och exemplariskt i fråga om kroppsspråk och retorik.
Det övriga under dagen kändes, till stora delar, som en upprepning av tidigare års seminarier.
Nu vidtar rådsmötet, det vill säga Mälardalsrådets årsmöte.
Jag anar emellertid en skillnad från tidigare år. Den vägs ände för föreningen Mälardalsrådet, som jag känt, har möjligen bytts mot en öppen smal och knagglig väg. Det är en väg, som är framkomlig under förutsättning att förarna är skickliga. Omstart sägernu rådets generalsekreterare. Bra. Jag tänker på vad Magnus Lindkvist sa; fiasko kan göras till succe.
De gamla hjulspåren leder ju till vägs ände. Nu måste nya spår köras upp. Vi är flera, som kommer att reagera när riktningen inte sätter nya spår.  
Skicka en kommentar