torsdag 7 juni 2012

Fel att påstå att jobben hotas

"De som vill förbjuda vinst i välfärden hotar de 177000 jobb som nu finns i välfärdsföretag, och riskerar en våg av nedlagda skolor, vårdcentraler och äldreboenden. De bör förklara varför de vill göra det svårare för lärare och sjuksköterskor att utveckla välfärden."
Visst tror jag det är viktigt att utförande av tjänster för offentliga sektorns räkning är viktigt. Dock har jag svårt för den sorts argumentering, som ovanstående citat representerar. Om man valt att inte "köpa" skoltjänsterna, primärvård och boenden skulle man ju själv ha producerat. Sannolikt med något fler än 177000 anställda. Kanske till kostnader, som ligger högre än ersättningarna, inklusive vinsterna, till företagen. Dock förtäljes inte detta.
Jag tror inte på de argument, som handlar om att kostnaderna blir avsevärt lägre med externa utförare eller att externt utförande skapar fler jobb. Däremot anser jag att bara det faktum att de externa finns bidrar till nytänkande och är bra för utveckling av kvalitet. Visst, i vissa fall innebär annat sätt att se på saker att kostnaderna kan nedbringas.
Vinstdiskussionen är olycklig. För oss skattebetalare är det viktiga att externa utförare producerar till samma kostnad som eller lägre kostnad än offentliga sektorns kostnader vid egen produktion och till minst lika hög kvalitet.
Problemet med köp av tjänster handlar om att kunskapen om avtalsutformning är generellt för dålig och att uppföljningen är för dålig, något, som i många fall gäller även uppföljning av egen produktion
Skicka en kommentar