tisdag 5 juni 2012

Futtiga tillslag av språkpolisen i dag

Om korrekturläsning fanns skulle borttappade ord upptäckas. Inte spelar det någon som helst roll att ordet "på" saknas i en mening om president Assad. Men kanske viktigt mot bakgrund av att personer med annat hemspråk än svenska och som går in för att lära sig svenska språket använder tidningar som en lärobok. En annan mening i samma artikel torde vara felaktig i fråga om ordföljd. "Hade de stora grupper som varken vill ha islamistiskt styre eller militärdominans...". Borde ju lyda: "...som vill ha varken islamistiskt styre eller militärdominans..." eller "...som varken vill ha islamistiskt styre eller vill ha militärdominans...".
Vad betyder "..längs genom.."?
"Vad har gått dåligt och bra?". Behöver man anmärka på en sådan mening? Alla förstår ju att här menas "vad har gått dåligt och vad har gått bra?". Men egntligen står det "vad har gått både dåligt och bra?"
Skicka en kommentar