onsdag 6 juni 2012

Visionen om primärvården

"Landstinget stoppar utbetalningar till Medpro Clinic" Patienterna drabbas inte säger man.
Ett företag, som har ekonomiska problem brukar ha svårt att uppehålla samma kvalitet som när ekonomin är god.
Bålstaborna torde drabbas på ett eller annat sätt. Och vad säger styrelsen för Primärvården?
Primärvården ska vara attraktiv. Vi ska kunna känna trgghet i fråga om förtroende och tillgänglighet. Förtroende har i hög grad att göra med att vi har en fast läkarkontakt, som tar ett helhetsansvar. Tillgänglighet handlar, i första hand, om att få kontakt omedelbart när jag behöver och om att få träffa "min" läkare. Helhetsansvaret betyder att "min" läkare har kunskap om även de kontakter jag har med andra läkare.
De patienter, som nu går omkring med värk och väntar på att ortopeden ska kalla har också svårt att få klara besked om när åtgärd är aktuell. Primärvårdssystemet måste då finnas för att hjälpa. Den som äntligen lyckas få kontakt med ortopeden och som åberopar tremånadersgarantin rekommenderas kontakta vårdgarantienheten. För många är de olika turerna ett stort hinder. Här borde husläkaren finnas som ett stöd.
I vårt välfärdssystem får man i dag vänta ett år på operation på ortopeden. När kommer man ifatt? Min vision om primärvården känns avlägsen. När kan visionen övergå från att vara en vision till att bli ett uppnåeligt mål?
Skicka en kommentar