fredag 8 juni 2012

Nu krävs politiska beslut i skolpolitiken

Syftet med att öppna skolan för konkurrens och släppa in de vinstdrivande skolbolagen var att det skulle leda till bättre resultat och lägre kostnader. Konkurrensen skulle också bidra till en pedagogisk utveckling.
Citat: "Men som Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv, själv konstaterade här på Brännpunkt i lördags (2/6) har nivån på kunskaperna i skolan i stället sjunkit. En rad rapporter, både internationella jämförande studier och inhemska, visar på en fallande trend. Orsakerna är flera men valfriheten och förekomsten av vinstdrivande skolbolag är en faktor som medverkar till nedgången.
Det fria valet bidrar till en ökad skolsegregation och det i sin tur sänker nivån på kunskaperna generellt sett. I Pisa-studierna har länder med stora skillnader mellan skolorna lägre resultat än länder med små skillnader. Sedan valfriheten infördes har Sverige rasat från en absolut topplats i likvärdighet till en genomsnittlig nivå och resultaten har följt med neråt. Ytterligare en faktor kring det fria valet som sänker resultaten är den ökade mängd elever som valt fel och byter skola.

Om den här analysen är riktig har vi i Sverige ett stort problem. Vi halkar efter i fråga om kvaliteten i skolan. Men är det på grund av alla förändringar eller är det trots förändringarna. Och det är ju genomsnittet i vår skola som halkar efter, men inte den den bättre delen, det vill säga några klarar skolan, ur ett internationellt perspektiv, bra. Andra halkar efter. Men är det inte rätt så självklart att vi får en tydligare elitskola och en andraklassens skola med nuvarande system. Ett fritt skolval måste väl leda till detta. Tanken var väl att vi skulle få en bättre elit, men tanken var väl också att eleverna i andraklassensskolan skulle stöttas så att inte skillnaderna skulle bli stora. Är det här skolan inte har lyckats?
Friskolesystemet är ur en synpunkt märkligt. Ambitionen att få andra skolanordnare än kommunerna känns riktig, men varför ska inte kommunerna ha ansvaret för att teckna avtal med andra anordnare. Nu har kommunerna att anpassa sig till de friskolor, som Skolverket medger starta. Jo, jag vet, kommunen får yttra sig. Men har kommunen ansvar för skolan ska den ha det fullt ut.

Även skolverksamheten måste ha en politisk styrning. Nu måste till politiska beslut, som upphäver segregationen utan att bryta mångfalden
Skicka en kommentar