tisdag 29 maj 2012

Både.... och är svårt att använda

Om intervjuade, till exempel, uttrycker sig språkligt felaktigt, ska journalsiten då skriva på ettkorrekt sätt? Det är inte självklart. Men å andra sidan känns konstigt att en journalist sprider felaktigheter. En korrekt svenska förutsätter att skribenten vet vad en sådan är.
Ett exempel ur en tidning: Jag värdesätter livet och jag är både rädd om mig själv och andra". Borde naturligtvis lyda:...och jag är rädd om både mig själv och andra" elle"...jag är både rädd om mig själv och rädd om andra."
Detta fel är vanligt. Men vem bryr sig. Nej alla bryr sig inte, vilket väl är detsamma som att ingen bryr sig. Nej, inte alla bryr sig, vilket betyder att en del inte bryr sig.
Skicka en kommentar