onsdag 18 juli 2012

Kritik är nu beröm

Vattenfall Värme fich nyligen kritik i en artikel i Upsala Nya Tidning. I dag svarar chefen för Vattenfall Värme Uppsala. Jag har själv bloggat med viss kritik mot bolaget på grund av hantering av fakturafråga. Det som därefter hänt är värt stort beröm. Telefonkontakter från bolaget med mig och tillrättaläggande på ett generöst sätt.
Jag har nu inte kunskap om kostnadsläge och orsaker till prisökningar. Oskäliga höjningar av avgifter försämrar ett förtroende. Hantering av kunder på det sätt jag fått erfara ökar förtroendet.
Nog betyder policyn för kundkontakter mycket
Skicka en kommentar