fredag 20 juli 2012

Vad innebär Akademiska sjukhusets avtalsbrott?

Visst är debatten om hur en cancersjuk patient ska få vård, när landstinget inte kan ge den, en angelägen debatt. Den sjuka personen, som efter en debattartikel i Upsala Nya Tidning skapat debatten är sannolikt inte den enda. Upsala Nya Tidning rapporterar i dag om ilska hos många läsare. Den här ilskan ger dock, överraskande, en positiv syn på ren privatisering; privatisering, till skillnad från externt utförande, innebär att personer med pengar har större möjligheter än personer utan ekonomiska medel, att köpa sig vård. Viktigt är att allvarligt sjuka personer kan få vård snabbt. I det fall, som nu fått stor uppmärksamhet, kanske inte den nya privata kliniken är ett alternativ, då den startar först en bit in i augusti och många, enligt tidningsartikel, redan köpt och bokat operationer. En grundfråga, som ingen har belyst är det avtalsbrott, som Akademiska sjukhusets styrelse måste gjort sig skyldig till. Landstinget är organiserat med ett beställa - utförasystem. Det är ett system, som inte passar inom sjukvården. Till råga på allt tillämpar inte landstinget systemet, vilket är ännu värre än systemet i sig. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har köpt vård av Akademiska sjukhuset och tecknat avtal. Det borde man ha gjort med styrelsen för Akademiska sjukhuset, Produktionsstyrelsen. Vilken är nu reaktionen från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på att man inte får vad man tecknat avtal om. Det är ju frågan om avtalsbrott. I ett rätt utformat beställa - utförasystem skulle Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ha tagit omedelbar kontakt med Produktionsstyrelsen för att klara ut avtalsbrottet. Nu har man tecknat avtal direkt med sjukhuset. Allvarliga samtal pågår rimligen mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om avtalsbrottet. Eller är avtal bara ett inslag i ett "leka affär"-system. Och vad gör nu styrelsen för Akademiska sjukhuset i en situation då en egen verksamhet inte lever upp till avtal man tecknat? Det är svårt att bortse från att det vi nu läser om, och som har flera sidor än vad som framgår av tidningsartiklar, är ytterligare ett exempel på politikens tillkortakommande i styrningen. Produktionsstyrelsen! Vad gör Ni åt att en av Era förvaltningar har begått avtalsbrott? Är förbudet för personal, vid ett privat företag, att arbeta hos en av Era förvaltningar, förenligt med Er policy?
Skicka en kommentar