onsdag 18 juli 2012

Du svarar som en fotbollsspelare

Du svarar som en politiker, är en vanlig kommentar till en intervjuad, som ger ett otydligt svar på en fråga. Är en sådan kommentar orättvis? Ja, i högsta grad. Den är orättvis i jämförelse med intervjer med, till exempel en idrottsintervju. I halvtid (inte i halvlek, som många tycks tro att det heter) får en spelare frågan: Varför ligger ni under? Svar: Dom fick ett mål väldigt tidigt. Fråga: Vad ska ni göra för att vända på det här? Vi måste upp i banan. Varför är det så roligt att spela boule? Jo, det är en rolig sysselsättning. Kanske är det så att de tydligaste svaren får vi av politiker. Det betyder inte att dessa personer är bättre än andra uttrycka sig tydligt, utan det torde bero på att intervjuaren ställer mycket högre krav på politiker. Vad ska ni göra för att vända på det här? Vi måste upp i banan. Hur menar Du då? Var ni inte uppe i banan? Förklara för tittarna hur strategin måste ändras.
Skicka en kommentar